Запосленост

 

makro ak1813

 

  • Према Анкети о радној снази број формално запослених порастао је за око 56.000 између Q4 2016 и Q4 2017.
  • Раст регистроване запослености према CROSO у истом периоду је скоро истоветан 56.000 нових радника.
  • Стога у Q4 2017 укупно посматрано долази до даљег смањивања разлике између два извора података.
  • Према препорукама РЗС за прецизно мерење тренда запослености боље је користити податке регистроване запослености.