Запосленост

 

makro ak188

 

  • Према Анкети о радној снази број формално запослених порастао је за око 117.000 између Q3 2016 и Q3 2017
  • Раст регистроване запослености према CROSO у истом периоду је значајно мањи - 55.000 нових радника
  • Према РЗС, до ове разлике долази услед радника са уговором о раду који немају здравствено осигурање, па улазе у формалну запосленост према АРС, али не и у регистровану запосленост
  • Према препорукама РЗС за прецизно мерење тренда запослености боље је користити податке регистроване запослености

 

Додатно, истраживање о регистрованој запослености, за разлику од Анкете, не обухвата пољопривреднике старије од 65 година, као ни пензионере који додатно раде по уговору о делу (јер је њихов главни статус у CROSO пензионер, а у Анкети је формално запослено лице). Поред тога, Истраживањем о регистрованој запослености обухваћени су они који су регистровани као запослени у CROSO претпоследњег дана у месецу, када се преузима пресек стања из CROSO, док су Анкетом, која се спроводи континуирано, обухваћена и лица која су била краткорочно запослена, било када у току недеље/месеца/квартала.
Препоруке РЗС, детаљније о разликама

www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Zaposlenost%20i%20zarade/Koncepti%20zaposlenosti%20-%20registrovana%20i%20anketna%20zaposlenost.doc