Трећи истраживачки састанак поводом пројекта „Унапређење политике опорезивања дуванских производа у земљама са ниским и средњим нивоом дохотка“

 

seminar

Tоком 17 и 18. септембра 2018. године, у просторијама Института економских наука одржан је трећи истраживачки састанак представника националних тимова земаља конзорцијума Западног Балкана ангажованих на пројекту “Унапређење политике опорезивања дуванских производа у земљама са ниским и средњим нивоом дохотка”. Пројекат је подржан од стране универзитета Илиноис у Чикагу, а финансиран од стране Bloomberg иницијативе за смањење употребе дуванских производа. Институт економских наука је регионални координатор овог истраживања у земљама Западног Балкана. Поред чланова тима Института економских наука и националних истраживачких тимова, састанку су присуствовали и представници Универзитета Илиноис из Чикага.

На састанку су презентовани досадашњи резултати у реализацији пројектних активности током деветомесечног трајања овог пројекта. Циљ састанка је била размена информација о производњи и потрошњи дуванских производа у земљама чланицама конзорцијума, висини пореског оптерећења на дуванске производе као и међусобна дискусија о искуствима, проблемима и закључцима до којих се долазило током реализацији циљева истраживања на пројекту. Током овог састанка су уједно представљени основни елементи израде завршне националне студије о опорезивању дуванских производа као и временски оквир реализације будућих активности.

 

Учесници   Учесници
     
Учесници   Учесници