Посета професора Стивена Б. Каудила

 

predavanje

Стивен Б. Каудил, руководилац Департмана за Економију на Florida Atlantic Универзитету, посетио је Институт економских наука 02.08.2018. године, и одржао предавање на тему примене finite mixture модела у економији и финансијама.

Професор Каудил је један од најпознатијих светских стручњака из области finite mixture моделирања, а своје радове, који су према подацима Google Scholar-a цитирани више од 3000 пута, објављивао је у водећим академским часописима, као што суu Journal of Business & Economic Statistics, The Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics и Journal of Banking and Finance.
Проф. Стивен Б. Каудил   Проф. Стивен Б. Каудил