Kick off – први састанак националних тимова на пројекту „Унапређење политике опорезивања дувана у земљама са ниским и средњим дохотком“

 

sastanak

Дана 26. фебруара 2018. године, на Институту економских наука у Београду, одржан је први састанак свих истраживачких тимова на пројекту "Унапређење политике опорезивања дувана у земљама са ниским и средњим дохотком", подржаног од стране Универзитета Илиноис у Чикагу, а финансиран од стране Bloombergг иницијативе за смањење дувана. Институт економских наука је регионални координатор истраживања о опорезивању дувана у земљама Западног Балкана. Сходно томе, у Београду је организован састанак коме су присуствовали представници Универзитета Илионис у Чикагу, Института економских наука као и представници партнерских институција из региона које учествују у овом истраживању: Универзитет Бања Лука (Центар за пројектни менаџмент и предузетништво и Центар за предузетништво и трансфер технологија); Факултет за економију, бизнис и туризам Универзитета у Сплиту; Центар за политику, Косово; Институт за социо-економска истраживања, Подгорица; Удружење за политичка истраживања Аналитика, Скопље; Удружење за развојна истраживања, Тирана.

На састанку су размењене основне информације о карактеристикама пројектног истраживања. Представљени су његови циљеви, елементи националних студија, временски оквир реализације пројекта као и израде националних студија. Представници партнерских институција су имали прилику да представе чланове националних пројектних тимова, презентују планове истраживања на националном нивоу као и доприносе које ће њихово истраживање имати у изради завршне регионалне студије о опорезивању дувана.

Више информација о пројекту доступно је на адреси: http://tobaccotaxation.org/

 

feb16 tobacco1   feb16 tobacco2
feb16 tobacco3   feb16 tobacco4