Први састанак партнера на пројекту VISITUS (HR_RS87)

 

interreg ipacbc

Дана 13.09.2017. је одржан први састанак партнера на пројекту VISITUS (HR_RS87) који се реализује у склопу програма Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2014-2020. Састанку су присуствовали представници Опћине Ердут из Хрватска, Града Сомбора и Института економских наука. На састанку су размотрене пројектне активности које су реализована у периоду од 15.06.2017.

Представници ИЕН су обавестити остале партнере о спроведеним активностима у вези са истраживањем туристичких потреба слепих и слабовидих у 11 удружења широм Србије, као и о ангажовању агенције за истраживање за подручје Хрватске. Следећи састанак партнера ће се одржати 03.10.2017. у Даљу у Хрватској.

Финансирање пројекта VISITUS, је у априлу 2017. године, одобрио Заједнички одбор за праћење (Joint Monitoring Comitteee) Interreg IPA програма прекограничне сарадње Србија – Хрватска за период 2014-2020.

Водећи апликант пројекта je град Сомбор, прекогранични партнер општина Ердут, а партнер из Србије – Институт економских наука.

Циљ пројекта је креирање услова за унапређење туристичке понуде у пограничном подручју Западнобачког управног округа и Осјечко-барањске жупаније, кроз проширење понуде за слепе и слабовиде.

Имплементација пројекта почела је 15. јуна 2017. године, а као дан завршетка реализације, одређен је 14.02.2019. године.

Укупан буџет пројекта је 353.048,18 евра, а буџет Града Сомбора у укупном буџету учествује са 157.221,11 евра.

 

Учесници   Учесници