RRPP Data Rescue Project

 

rrpp_logo          snfn         SADC   logo

 

RRPP Data Rescue Project
(јун-децембар 2016)

 

Циљ овог пројекта је да се обезбеди дугорочно очување и приступ подацима који су прикупљени у пројектима реализованим у оквиру Regional Research Promotional Program (RRPP). Под тиме се подразумева да ће подаци бити сачувани, заштићени, отворени за претраживање, те ће научна заједница моћи да их користи у будућности.

Активности на архивирању РРПП података биће реализоване у сарадњи са текућим SEEDS пројектом (2015-17), чији је циљ да оснује дигиталне архиве података у друштвеним наукама у Албанији, Косову, Македонији и Црној Гори, као и да се ојачају центри података у Србији и Хрватској. Партнери који реализују овај пројекат су: Албанија (ИДМ), Хрватска (ФФЗГ), Косово* (ЦПЦ), Македонија (ИСПЈР), Црна Гора (ЦеМИ) и Србија (ИЕН). Национални центри података у Швајцарској (ФОРС) и Словенији (АДП) учествују у овом пројекту као ментори. Кроз SЕЕDS пројекат регионалне партнерске институције ће бити у прилици да стекну потребне вештине и искуство у раду са подацима, као и да успоставе комуникацију са ресорним министарствима и другим стејкхолдерима.

Координатор тима за Србију: др Александра Брадић-Мартиновић.