CESSDA SaW

 

cessdasaw      eu flag

 

HORIZONT 2020 – CESSDA SaW Пројекат

 

Након успешног оснивања организације CESSDA у новој организационој форми, 2013. године појавила се потреба за јачањем и ширењем мреже дигиталних архива како би се осигурала одрживост и покривеност целе Европе

Главни циљ пројекта је да се обезбеде услови и учине иницијални кораци ка стварању поузданих сервиса података у друштвеним наукама широм комплетне Европске истраживачке областиti (European Research Area – ERA), који ће бити у стању да задовоље потребе истраживача нове генерације.

Релевантне претходне иницијативе реализоване у овој области биће узете као основа за проширење чланства у организацијиji CESSDA (нпр. SERSCIDA, DASISH, DwB). Tакође ће бити размотрене и национални капацитети и могућности за коришћење европских структурних фондова и других извора финансирања, као вид подршке. Овај приступ је одабран са циљем да обезбеди да националне и европске користи у сфери економије и друштва буду достигнуте, као и позитиван повраћај на инвестиције кроз чланство у организацији CESSDA, а у складу са релевантним доносиоцима одлука на нивоу појединачних земаља. Осим тога, постојећа национална инфраструктура биће охрабрена да заврши транзицију ка холистичким услугама, чиме ће обезбедити приступ својим услугама за све.

Партнери на пројекту:

  • CESSDA AS, Норвешка
  • Charles Beagrie Limited, Велика Британија
  • Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (EKKE), Грчка
  • Tarki Alapitvany (Tarki Foundation), Мађарска
  • Tartu Ulikool (UTARTU), Eстонија
  • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (NUID UCD), Ирска
  • Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), Португал
  • Свеучилиште у Загребу Филозофски Факултет (ФФЗГ), Хрватскa
  • Институт економских наука (ИЕН), Србија
  • Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied (SU SAV), Словачка

Координатор тима за Србију: др Александра Брадић-Мартиновић.