На Београдској банкарској академији је 25. и 26. јануара 2016. године одржана међународна научна конференција под називом “Europe and Asia: Economic integration prospects” на којој је ИЕН био супрганизатор. У раду Конференције учествовали су научници, истраживачи и универзитетски професори Француске, Немачке, Португала, Русије, Бугарске, Кине, Турске, Италије, Велике Британије, Уједињених Арапских Емирата, Србије и земаља из окружења.

Циљ Конференције био је да окупи научнике, истраживаче и креаторе економске политике из различитих земаља и да обезбеди научно-стручну подлогу за делотворно идентификовање решења и изазоваекономских интеграција. Конференцију су отворили декан Факултета проф. др Хасан Ханић, представник Института економских наука проф. др Мирјана Марковић-Радовић и државни секретар у Влади Републике Србије Стеван Никчевић.