Др Божо Драшковић учествовао на научном скупу у САНУ

На Српској академији наука и уметности (САНУ) одржан је 6. новембра научни скуп на тему: „Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину" на коме је др Божо Драшковић презентовао реферат: "Економски аспекти експлоатације необновљивих ресурса са освртом на никал".

nov6_bd_sanu1   nov6_bd_sanu2

nov6_bd_sanu3