Александар Здравковић на летњој школи ЕФ у Љубљани

Истраживач ИЕНа Александар Здравковић у периоду 14-18.07.2014. год. похађао је курс Методи емпиријске анализе у економији, у оквиру традиционалне летње школе Економског факултета Универзитета у Љубљани.

Предавачи на курсу су били др Martin Wagner са Техничког универзитета у Дортмунду и др Ulrike Schneider са Техничког универзитета у Бечу. Курсем су биле обухваћене напредне методе економетријске анализе временских серија и панел података.

jul18_az