Одржан научни скуп: "Деиндустријализација у Србији, могућност ревитализације индустријског сектора"

Поводом 55 година од оснивања Института економских наука, 12 децембра 2013. године на Институту је одржан научни скуп под називом: „Деиндустријализација у Србији, могућност ревитализације индустријског сектора".

Проблем стања индустријског сектора у Србији постао је видљивији након избијања финансијске економске кризе из 2008. године, а након отрежњења од заблуда да ће транзиционо економско прилагођавање само по себи решити питања одржања делова „старе" индустрије и развоја нових индустријских сектора у привреди Србије. На скупу су презентирани реферати о различитим аспектима кризе индустријског сектора у Србији. У саопштењима су презентирани целовити подаци о стању индустријског сектора и запослености у њему у периоду 1989 -2012 година. То је период у коме је индустријски сектор доживео пад закључно са 2012. годином на ниво од 40% нивоа који је имао предтранзиционе 1989. године. Број запослкених радника у индустријском сектору опао је са преко 980 хиљада из 1990 на око 320 хиљада у 2012. години. У рефератима су такође критички анализирани узоци пропадања индустријског сектора. Изложене су сумње у способност тржишног аутоматизма и саморегулативе да изврши ревитализацију индустрије. Један број аутора залаже се за битнију улогу државе у опоравку индустрије, али државе која није бирократизована и чије институције нису у функцији остваривања личних интереса представника политичких елита. У том циљу као један од предлога изложен је став да је неопходно формирати министарство индустрије, које би се бавило искључиво питањима ревитализације постојећег индустријског сектора и обезбеђивањем услова за развој нових технологија и практичну примену знања, посебно из домаће науке.

Научни скуп је организован у сарадњи са Фриедрицх Еберт Стифтунг фондацијом, Савезом самосталних синдиката Србије и УГС Независност.

Реферати саопштени на скупу биће ускоро доступни широј научној и стручној јавности у облику Зборника радова у издању Института економских наука.

dec12_nk_deind1   dec12_nk_deind2
dec12_nk_deind3   dec12_nk_deind4
dec12_nk_deind5   dec12_nk_deind6
dec12_nk_deind7   dec12_nk_deind8
dec12_nk_deind9   dec12_nk_deind10
dec12_nk_deind11   dec12_nk_deind12
dec12_nk_deind13   dec12_nk_deind14
dec12_nk_deind15   dec12_nk_deind16
dec12_nk_deind17   dec12_nk_deind18
dec12_nk_deind19   dec12_nk_deind20
dec12_nk_deind21   dec12_nk_deind22