Делегација факултета Међународних односа Економског универзитета у Прагу у посети ИЕН

Представници факултета Међународних односа Економског универзитета у Прагу, продекан др Јосеф Таушер и др Pavel Žambersky 4. децембра посетили су Институт економских наука. Том приликом учествовали су на конференцији организованој проводом прославе 55 година ИЕН "Economic Sciences on the Crossroad".

Директор ИЕН проф. др Дејан Ерић, помоћник директора др Срђан Реџепагић и проф. др Мирјана Радовић-Марковић одржали су састанак са представницима факултета Међународних односа на коме су сагледавани могући правци сарадње. Разматране су могућности реализације како заједничких научно-истраживачких активности тако и образовно-едукативних.

dec4_ceska1.   dec4_ceska1.