Истраживачи ИЕН на научној конференцији: "Employment, Education and Entrepreneurship"

Проф. др Мирјана Радовић-Марковић је у својству председнице међународне научне конференције:"Employment, Education and Entrepreneurship (EEE)", отворила исту и одржала пленарно предавање на тему "Relationship between Employment ,Education and Entrepreneurship" (16-18. октобар 2013., Београд).

На већ традиционалној Конференцији је учествовало више од 250 учесника из 13 земаља у организацији партнерских факултета и института - Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (PEP), Београд, ECSB - European Council for Small Business and Entrepreneurship, School of Economics, University of Turku, Finland, International Research Institute for Social Entrepreneurship & Economic Development (IRISEED), Birmingham, United Kingdom, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran, College of Economics and Management, Northwest University, China,Yangling, Shaanxi, China. На Конференцији су присуствовале и научни радници из Инстититута економских наука, Економског факултета и Банкарске академије из Београда.

okt18_eee1   okt18_eee2
okt18_eee3   okt18_eee6
okt18_eee4   okt18_eee5