Друга радионица CESSDA Trust

Др Александра Брадић-Мартиновић, истраживач Института економских наука присуствовала је Другој радионици CESSDA Тtust у Келну, 01-03. октобра 2013. године.

На радионици је представљен Извештај GAP анализе свих CESSDA чланица у односу на препоруке Data Seal of Approval.

Теме обрађене у оквиру ове радионице веома су корисне за реализацију плана оснивања дигитални сервиса података Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске који се одвија у оквиру ФП7 SERSCIDA пројекта.

okt8_fp1   okt8_fp2

okt8_fp3