Александар Здравковић на летњој пракси у ММФу

Истраживач ИЕН Александар Здравковић је 10. јуна 2013. започео тромесечну праксу у Међународном монетарном фонду у Вашингтону у оквиру ММФовог програма праксе Fund Internship Program, који омогућава перспективним студентима докторских студија у области макроекономије да се укључе у рад ММФа.

jun21_az1   jun21_az3

Tokom prakse Aleksandar će raditi u evropskom departmanu MMFa na istraživanju uticaja zaduženosti na ekonomski rast evropskih zemalja u razvoju, pod supervizijom MMFovih ekonomista Dmitriy Kovtun-a i Matthew Gaertner-a.

jun21_az2   jun21_az4

jun21_az5