Др Александра Брадић-Мартиновић присуствовала Међународној конференцији IASSIST

Др Александра Брадић-Мартиновић, истраживач Института економских наука присуствовала је Mеђународној конференцији IASSIST у Keлну, Немачка, од 28.-31. маја 2013. године

У петак, 31. маја према програму конференције одржана је сесија под називом: (SERSCIDA) Креирање нових веза: развој сервиса података у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији. У оквиру сесије одржане су три презентације:

  • Research Landscapes in Social Science Data Archiving in Bosnia, Croatia, and Serbia, Александра Брадић-Мартиновић, Институт економских наука, Београд
  • Existing Infrastructures for Data Services in Western Balkans, Marijana Glavica, Универзитет у Загребу
  • Role of CESSDA in Developing New Data Services in Western Balkans, Hans Jorgen Marker, Univerzitet u Geteborgu, Irena Vipavc Brvar, Универзитет у Љубљани

Тема овогодишње конференције је Иновација података: побољшање приступа, видљивости и одрживост. Ова тема одражава недавне напоре широм света највиших државних агенција, па све до најмањих независних истраживачких јединица да учине податке (без обзира да ли се ради о упитницима, административним, географским или научним) више отвореним, приступачним и разумљивијим за све.

Све већа доступност нових технологија нуди досада јединствене могућности за одржив приступ, дељење, моделовање и визуализацију података. Интердисциплинарност је велики извор иновација, посебно у комбинацији друштвених, хуманистичких наука и информационе технологије.

Saska   fp7
fp7   fp7

maj31_fp75