Мр Јелена Миновић одбранила је докторску дисертацију

У четвртак, 8. марта, мр Јелена Миновић одбранила је докторску дисертацију под називом "Проблеми неравнотеже граничних финансијских тржишта" на Економском факултету, Универзитета у Београду.

Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације сачињавали су: проф. др Бошко Живковић, ментор, проф. др Бранко Урошевић, коментор и проф. др Наташа Крејић, председник Комисије.

mart8_jm_doktorat1   mart8_jm_doktorat2

mart8_jm_doktorat3