Акредитација Института

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке донео је Одлуку којом се АКРЕДИТУЈЕ ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА У БЕОГРАДУ, Змај Јовина 12, као научни институт - установа у области друштвених наука - економија - за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане Законом о научноистраживачкој делатности.

odluka_akreditacija1_2010   odluka_akreditacija2_2010