Др Боштјан Удович са Факултета друштвених наука из Љубљане посетио ИЕН

У оквиру програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, др Боштјан Удович, са Факултета друштвених наука у Љубљани је 17. децембра 2012. године посетио ИЕН.

Током разговора истраживача ИЕН-а, Славице Пенев, Милице Кочовић и Михајла Ђукића са, др Удовичем, анализирани су досадашњи резултати и будуће активности на билатералном пројекту "Потребе и начини унапређења међународне конкурентности малих економија у пост кризном периоду са аспекта глобалног и ЕУ контекста".

dec17_bilateral