Посета представника швајцарске организације odcp consult

Дана 31.10. и 01.11. ИЕН, локалну координациону јединицу Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (РРПП), посетили су представници швајцарске организације odcp consult, госпођа Ursula Konig и господин Jean-Michel Rousseau.

Током првог дана радне посете, представници организациије odcp consult одржали су радионицу на којој се дисуктовало о проблемима и изазовима истраживања у друштвеним наукама у Србији и доприносу који друштвене науке могу имати у развоју земље. Радионици су присуствовали представници академске и научне заједнице као и представници невладиног сектора.

okt30_rrpp1   okt30_rrpp2

Током другог дана, господин Роуссеау и госпођа Кониг обавили су разговоре са проф. Иваном Стошићем, помоћником директора ИЕН и саветником РРПП и координатором локалне јединице РРПП пројекта за Србију Михајлом Ђукићем на којима је било речи о перспективама развоја друштвених наука у Србији.

okt30_rrpp3