Мр Александра Брадић-Мартиновић одбранила докторску дисертацију

Дана, 22 децембра 2011. године, мр Александра Брадић-Мартиновић, истраживач-сарадник ИЕН, одбранила је докторску дисертацију под називом: "Платни системи у процесима европских интеграција - земље западног Балкана" на Београдској банкарској академији.

Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације сачињавали су: др Бранко Живановић, ментор, проф. др Хасан Ханић, председник Комисије и др Ана Јоловић, члан Комисије. Одбрани докторске дисертације поред чланова породице, присуствовали су колеге из ИЕН и са ББА.

 

dec22_abm_doktor1   dec22_abm_doktor2

dec22_abm_doktor3