Промоција нових публикација у издању ИЕН

Дана 22. децембра у просторијама ИЕН је одржана презентација најновијих издања Института. Реч је о публикацијама „Ученичке задруге и проширена делатност школа у циљу повећања квалитета образовања и веће социјалне укључености школске деце у Републици Србији: Србија, земље европске уније и земље у окружењу" ауторки др Миросинке Динкић, мр Косовке Огњеновић и ма Александре Бранковић и "Економска анализа увођења ромских здравствених медијатора у систем јавних здравствених установа у Србији" ауторки др Миросинке Динкић и ма Александре Бранковић.

Уводну реч је дао проф. др Дејан Ерић, директор ИЕН. Након њега, свој осврт на публикације су дале представнице из Владе Републике Србије, госпођа Дубравка Шарановић Рацић, помоћница министра здравља, и госпођа Јелена Марковић, координаторка за мониторинг и евалуацију у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва, као и рецензенти публикација, проф. др Мирјана Радовић Марковић, проф. др Снежана Симић, проф. др Весна Бјеговић Микановић и др Тања Кнежевић. Кратак приказ најважнијих налаза студија су дале коауторке, мр Косовка Огњеновић и ма Александра Бранковић.

Интервју са госпођом Дубравком Шарановић Рацић play  
dec22_promo1   dec22_promo1a
dec22_promo2   dec22_promo3
dec22_promo4   dec22_promo9
dec22_promo5   dec22_promo6
dec22_promo7   dec22_promo8