ИЕН добио пројекат"Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia"

Институт економских наука је добио званичну потврду да је у процесу селекције између 30 пријављених, пројекат института под називом "Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia" изабран као један од 8 који ће бити финансирани од стране РРПП програма Универзитета у Фрибургу. Руководилац овог пројекта који ће у првој фази бити финансиран на период од 12 месеци је др Јован Зубовић.

universitas _friburgensis_logo                            rrpp_logo

 

Више информација о програму се може наћи на сајту www.rrpp-westernbalkans.net.