Studijski boravak docenta dr Mališe Đukića na Poslovnoj školi za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Studijski boravak docenta dr Mališe Đukića na Poslovnoj školi za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu 

Period: 15–30. januar 2009.

Aktivnosti: Razvoj silabusa za predmet Portfolio menadzment u okviru MBA programa.

U periodu od 15. do 30. januara 2009. godine u okviru Tempus projekta „Business University of the New Age in Serbia" ili skraćeno BUONA, docent Beogradske bankarske akademije, dr Mališa Đukić posetio je Poslovnu školu za menadžment (SAA) iz Torina.

Osnovni cilj boravka u Torinu i saradnje koja će se nastaviti u narednom periodu je razvoj plana nastave predmeta Portfolio menadžment na međunarodnom MBA programu u okviru BUONA projekta. Docent Đukić je imao priliku da radi sa prof. dr Markom Eliom sa Univerziteta u Torinu radi izrade silabusa, selekcije odgovarajuće literature i nastavnih materijala.

tempus_jan409_mdjukic_saa1

Dr Mališa Đukić je posetio centrulu Banca Intesa u Milanu radi usaglasavanja sadrzaja predmeta sa potrebama banke. Informacije koje je dobio od direktora Banca Intesa gospodina Antonela Di Masa i Djuzepe Markuca su bile od velike koristi za unapredjenje sadrzaja silabusa. Rezultat se ogleda u doradjenoj verziji programa predmeta koja uspostavlja balans izmedju teorije i prakse.

tempus_jan409_mdjukic_saa2

U toku boravka, Đukiću je omogućen pristup štampanim stručnim i naučnim materijalima i elektronskoj bazi podataka. Pri pronalaženju materijala, od velike pomoći je bila gospođa Simoneta Kozi.

tempus_jan409_mdjukic_saa3