Održan forum: "Preduzetničke politike u vremenu krize" na Korvinus Univerzitetu u Budimpešti

Na Univerzitetu Korvinus u Budimpešti kao glavnom organizatoru u saradnji sa Evropskim savetom za mali biznis i preduzetništvo - ECSB i ERENET održan je 18. novembra 2009. godine, forum: "Preduztničke politike u vremenu krize".

Na forumu je učestovalo preko stotinu učesnika iz celog sveta i održana su dva okrugla stola. Rukovodilac i moderator prvog dela skupa bio je prof. dr David Smallbone sa Kingston Univerziteta iz Londona. Vrlo interesantno predavanje o povezanosti preduzetništva i privrednih ciklusa održao je prof. dr Roy Thurik sa Univerziteta Erazmus iz Roterdama.

Program

nov18_de_erenet1 nov18_de_erenet2

Na prvom okruglom stolu pod nazivom "Politike za razvoj preduzetništva u vremenu krize" učestvovali su gospoda Laszlo Kallay, državni sekretar za ekonomski razvoj u Ministarstvu razvoja i ekonomije Vlade Mađarske, dr Thomas Cooney, direktor Dublinskog instituta za tehnologiju i predsednik ECSB, prof. dr David Smallbone, Kingston Univerzitet i Emmanouil Schizas, ACCA.

nov18_de_erenet3 nov18_de_erenet4

Drugi okrugli sto pod nazivom "Politike za promociju preduzetništva u Centralnoj i istočnoj Evropi: identifikovanje dobre prakse" kao moderator vodio je dr Antal Szabo, naučni direktor ERENET. Kao jedan od diskutanama učestvovao je prof. Dejan Erić, direktor IEN koji je prezentovao napore koje čini Vlada Republike Srbije na promociji preduzetništva i pomoći malom i srednjem biznisu. Pored prof. Erića u diskusiji su učestovali i prof. dr Peter Szrimai sa Korvinus Univerziteta iz Budimpešte, Desislava Yordanova sa Sofijskog univerziteta "Sveti Kliment Ohridski", Darija Kristić iz Centra za razvoj preduzetnišva u Osijeku, prof. dr Zsuzsanna Szabo sa Univerziteta Pertu Major iz Rumunije, dr Marian Gal sa Ekonomskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Košicama i Jerzy Ciešlik sa Akademije za preduzetništvo i menadžment Leon Kozminski iz Poljske.

nov18_de_erenet5 nov18_de_erenet6

U toku skupa prof. Erić je prezentovao rezultate projekta "Reakcije i mehanizmi zaštite malog biznisa protiv negativnih efekata medjunarodne finansijske i ekonomske krize u pojedinim zemljama regiona Centralne i istočne Evrope - primer Srbije". Takođe, poseta je iskorišćena za susrete sa starim prijateljima i uspostavljanje novih kontakata.

nov18_de_erenet7 nov18_de_erenet8