Sastanak Upravnog odbora BUONA projekta

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Sastanak Upravnog odbora BUONA projekta

U okviru realizacije Tempus projekta "Business University of the New Age in Serbia" ili skraćeno BUONA - Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić i prodekani BBA, dr Predrag Dedeić i dr Zvonko Brnjas, 21. maja, 2008. god., učestvovali su na sastanku Upravnog odbora Projekta koji je održan u Poslovnoj školi za menadžment - SAA u Torinu. Sa strane SAA, na sastanku su učestvovali dekan prof. dr Valter Cantino i rukovodilac projekta BUONA, prof. dr Giuseppe Dutto. U ime trećeg partnera na projektu, Pravnog fakulteta Univerziteta iz Sevilje iz Španije, na sastanku je učestvovao i prof. dr Miguel Angel Adame.

tempus_maj2108_upodbor1 tempus_maj2108_upodbor2

Upravni odbor je razmatrao dosadašnje aktivnosti vezane za realizaciju projekta i jednoglasno zaključio da se projekat BUONA odvija uspešno i u skladu sa planom:

  • Profesor Adame sa Pravnog fakulteta iz Sevilje, Španija, je krajem novembra 2007. god. na BBA održao intenzivnu radionicu na temu Bolonjske deklaracije o viskom obrazovanju, za nastavnike i osoblje BBA.
  • Definisan je studijski program međunarodnog MBA programa koji će se pokrenuti na BBA od novembra оve godine
  • Razvoj programa pojedinih nastavnih predmeta predviđenih ovim programom je započet sa posetama nekoliko profesora BBA na SAA
  • Uspostavljena je saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta iz Sevilje iz Španije u domenu unapređenju kvaliteta rada na BBA i sistema ECST u skladu sa Bolonjskom deklaracijom
  • Inicirane su aktivnosti na diseminaciji i održivosti rezultata projekta BUONA održavanjem sastanaka sa stakeholderima u visokom obrazovanju u Srbiji (predstavnici više fakulteta iz Srbije i poslovne zajednice, pre svega iz finansijskog sektora).
tempus_maj2108_upodbor3 tempus_maj2108_upodbor4

 

Detaljnije o sastanku Upravnog odbora i njegovim zaključcima na na posebnom sajtu BUONA projekta: http://www.saa.unito.it/buona/schedule.htm.

Deo misije predstavnika BBA na SAA u Torinu bio je i razgovor o uspostavljanju tzv. dvojne diplome za studente BBA. Dekani dvaju fakulteta, gospoda Hanić i Cantino su razgovarali o mogućnosti da zajednički razvijeni MBA program u okviru projekta BUONA, bude osnova za izdavanje zajedničkih diploma dvaju fakulteta. Realizacijom ove ideje, studenti koji na BBA u Beogradu, budu pohađali ovaj progam, biće u prilici da dobiju diplomu koju će zajednički da izdaju BBA i SAA. Takva diploma će njihovom vlasniku otvoriti sva prava i mogućnosti u Srbiji, ali i u Italiji i dalje - celoj Evropi.

Razgovori na temu dvojne diplomu su završeni na obostrano zadovoljstvo i uz veliki stepen saglasnosti. U narednom periodi se očekuje njihova formalizacija potpisivanjem Ugovora o saradnji na zajedničkom međunarodnom MBA programu.

tempus_maj2108_upodbor5 tempus_maj2108_upodbor6