Obeležavanje jubileja 50. godina IEN

Jubilej 50 godina rada IEN biće obeležen na sledeći način:

  • organizovanjem međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: "Izazovi ekonomske nauke na početku 21. veka" - redaktori: dr Jean-Paul Guichard, dr Valter Cantino, dr Giuseppe Dutto, dr Mirjana Radović-Marković, dr Srdjan Redžepagić i dr Hasan Hanić,
  • izdavanjem monografije "50 godina Instituta ekonomskih nauka", recenzenti: dr Hasan Hanić i dr Ivan Stošić,
  • izdavanjem brošure na engleskom (redaktor: dr Dejan Erić) i na francuskom jeziku (redaktor: dr Srdjan Redžepagić),
  • izdavanja DVD-a sa prigodnim filomom o istorijatu IEN

                 - produkcija: dr Dejan Erić i IEN,
                 - organizacija: dr Dragan Milinković Fimon,
                 - režija: Nikola Vukomanović,

  • svečane akademije koja će biti održana 4. decembra 2008. godine u Narodnom pozorištu sa početkom u 18.30 časova

                  - rukovodilac: prof. dr Dejan Erić,
                  - organizator: Dragan Milinković Fimon,
                 - realizacija: IEN.