Laureati

Život svake organizacije obeležavaju određeni pojedinci. 50 godina je dovoljno dug period u kome se mogu sabrati različiti doprinosi. Neki nikada ne blede i ne treba da se zaborave. Otuda, kao sastavni deo ovoga jubileja predvideli smo deo posvećen dodeli nagrada zaslužnim pojedincima.

Na žalost, neki od njih nisu među živima, ali njihovo delo će zauvek živeti. Oni su sa nama u mislima i srcima, a ovde su prisutni njihovi bliski rođaci i potomci koji treba da budu ponosni na ono sto je urađeno, kao što smo svi mi u IEN.

Tri nagrade se dodeljuju posthumno i to:

branko_horvat

1. Prof. dr Branku Horvatu – nagradu za životno delo – kao jednom od osnivača IEN i prvom direktoru od 1958 do 1973. godine. Prof. Horvat je imao dva doktorata iz oblasti ekonomije – 1 je stekao na Ekonomkom fakultetu u Zagrebu 1955, drugi na Univezitetu u Mančesteru 1959. godine. Slobodno se može reći da je on razvio Institut u vodeću istraživačku i obrazovnu ustanovu u zemlji koja je realizovala ključne naučno-istraživačke projekte i poslediplomske studije iz oblasti ekonomskih nauka. Naučni opus prof. Horvata čini 29 knjiga i preko 600 studija iz oblasti ekonomske teorije i politike, ali i političkih nauka, sociologije i filozofije. Bio je jedan od vodećih ekonomista u ex Jugoslaviji i Hrvatskoj, poznat i priznat širom sveta. Prof. Horvat je umro 2003. godine. Njegovi rođaci nisu bili u prilici da prisustvuju ovom skupu, pa će nagrada biti uručena naknadno.

Predavanje prof. dr Branka Horvata povodom 45 godina IEN

"Dinamičan ekonomski razvoj", poslednje delo prof. dr Branka Horvata

Branko Horvat and Economic Science - Contribustion to Research His Life and Work

tomislav_popovic 2. Prof. dr Tomislavu Popoviću – nagradu za životno delo – obavljao dužnost direktora Instituta od marta 1989. godine do tragične smrti avgusta 1999. godine. Uložio ogromnu energiju, znanje, umešnost i odlučnost u konsolidaciji Instituta krajem 80-ih i uspešno vođenje tokom teških 90-ih godina, kada zalaganja Instituta za evropske integracije, razvoj slobodne tržišne privrede i saradnju sa inostranstvom nisu bili po volji tadašnjem režimu. Ostavio izuzetno bogato naučno delo, koji čini 17 publikacija, preko 380 studija i projekata i veliki broj ostalih radova u zemlji i inostranstvu. Povodom ovog našeg jubileja pre neki dan je objavljena specijalna monografija posvećena pokojnom direktoru Popoviću. Nagradu prima sin.
vidosav_trickovic 3. Prof. dr Vidosavu Tričkoviću – nagradu za doprinos razvoju Instituta kao jedan od osnivača, zamenik direktora, v.d. Dekana Poslediplomske škole Instituta i jedan od prvih zaposlenih koji je imao naučno zvanje. Sarađivao je sa Institutom od 1958 do 1967. godine. Uz prof. Horvata bio je zaštitni znak Instituta. Svojim ugledom doprineo obezbeđivanju sredstava za finansiranje mnogih projekata. Na prostore bivše Jugoslavije uveo je za to doba nove naučne oblasti - istraživanje tržišta, istraživanje marketinga i metode istraživanja marketinga. Poštovan i uvažavan širom sveta ostavio je na stotine radova. Nagradu prima supruga.
ljubisa_adamovic 4. Prof. dr Ljubiši Adamoviću – nagradu za doprinos razvoju Instituta – sarađivao sa prof. Horvatom u osnivanju Instituta, bio spoljni saradnik i veliki prijatelj IEN. Ovo kratko vreme ne dozvoljava da se istaknu svi najvažniji aspekti bogate životne i radne biografije prof. Adamovića. Otuda, samo neki od bitnih aspekata – dugi niz godina bio šef Katedre za međunarodne ekonomske odnose na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, profesor ekonomije i direktor programa za proučavanje Rusije i istočne Evrope na Državnom univerzitetu Floride u Telehasiju, član mnogih naučnih i profesionalnih organizacija, predavao na svim kontinentima, objavio preko 300 bibliografskih jedinica, a za knjigu Integracija i dezintegracija svetske privrede 1988. godine dobio oktobarsku Nagradu grada Beograda.
ljmadzar 5. Prof. dr Ljubomiru Madžaru – nagradu za doprinos razvoju instituta sarađivao skoro 30 godina sa Institutom, počev od 1962. godine. Na Instituta je stekao sva naučna zvanja, dok je nastavna zvanja sticao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Iz bogatog opusa posebno se ističu ogromni doprinosi na razvoju metodologije ekonomskog planiranja, projekcijama privrednog razvoja, globalnim usmerenjima razvojne politike uz izradu globalnih i sektorskih projekcija privrednog razvoja. Obavljao više javnih funkcija, kao što su Ministar privrede SRJ u Vladi Milana Panića, član Veća savetnika u Vladi Ante Markovića, član komisije za reformu privrednog sistema SFRJ i niz drugih. Autor je devet knjiga, koautor desetak i objavio je skoro 500 članaka u zemlji i inostranstvu.
oskar_kovac 6. Prof. dr Oskaru Kovaču – nagradu za doprinos razvoju institutasarađivao sa IEN više od 25 godina, počev od 1965. godine, gde je obavljao i funkciju jednog od direktora sektora. Pored bogate istraživačke karijere, prof. Kovač ima i zavidnu nastavu aktivnost na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je u periodu od 1983-85. godine obavljao i funkciju Dekana. Objavio je više od 350 radova, veliki broj u inostranstvu. Član je Naučnog društva Srbije, Akademije ekonomskih nauka Srbije, odbora za ekonomske nauke SANU i drugih profesionalnih udruženja.
mladjen_kovacevic 7. Prof. dr Mlađenu Kovačeviću – nagradu za doprinos razvoju instituta koji je svoju bogatu karijeru započeo 1964. godine na IEN, gde se zaposlio kao asistent na Poslediplomskoj školi, na kojoj je radio do 1973. godine, kada prelazi na Ekonomski fakultet u Beogradu. I nakon toga, prof. Kovačević je sve do današnjih dana ostao blizak saradnik IEN i veliki prijatelj i propagator kuće koji je svojim radom i zalaganjem doprineo podizanju naučnog i stručnog ugleda IEN u javnosti. Osnivač je i prvi predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije. Napisao je veliki broj radova. Član je Akademije ekonomskih nauka.
hanic_hasan 8. Prof. dr Hasanu Haniću – nagradu za doprinos razvoju institutu kao dekan i redovni profesor na Beogradskoj bankarskog akademiji, fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije koja je javno-privatno partnerstvo Instituta. Prof. Hanić je svojim naporima doprineo da u kritičnim godinama po ostanaka Instituta doprinese očuvanju i razvoju kuće. Do 2005. godine radio je i predavao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, tačno 32 godine, gde je obavljao gotovo sve funkcije. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije, Udruženja statističara Srbije i mnogih drugih udruženja. Objavio je na desetine knjige i više stotina radova. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja kako u zemlji, tako i inostranstvu.
madzar_marta 9. Prof. dr Marti Bazler-Madžar – nagradu za doprinos razvoju instituta jedan od prvih polaznika Poslediplomske škole IEN i stručni saradnik od 1964-1986. godine. Kao direktor Sektora naučno-istraživačke delatnosti u Institutu se bavila organizacijom naučnog rada. U svom radu bila orijentisana na područja savremene ekonomske teorije, privrednog razvoja i planiranja i ekonometrije. Pored istraživačkog rada, bavila se i nastavnom aktivnošću. Od 1971. godine bila asistent prof. Horvatu na predmetu Ekonomska analiza, koje je sama predavala od 1974. godine, kao i predmet Ekonometrija. Gostovala na više univerziteta u svetu. Član je više domaćih i međunarodnih naučnih udruženja.
zoran_popov 10. Prof. dr Zoranu Popovu – nagradu za doprinos razvoju institutasarađivao sa Institutom od 1963. do 1986. godine, gde je prošao izbore u sva naučna zvanja. U periodu od marta 1976. do juna 1981. obavljao dužnost direktora IEN. Rukovodio velikim brojem projekata iz oblasti makroekonomije, privrednog sistema, ekonomske politike i ekonomskog razvoja. Predavao na više fakulteta u zemlji, obavljao više javnih funkcija. Objavio preko 300 radova u domaćim i inostranih časopisima.
miodrag_ostracanin 11. Mr Miodragu Ostraćaninu – nagradu za doprinos razvoju IEN sarađivao sa Institutom od prvih dana osnivanja sve do 1979. godine. Radio kao stručni saradnik, asistent i istraživač, pretežno na poslovima analize izvršenja planova i ulozi nauke i tehnologije u privrednom razvoju Jugoslavije. Bio predsednik Saveta, sekretar Ekonomskog naučnog seminara, predsednik Komisije za međunarodnu saradnju kao i asistent i predavač na predmetu Planiranje na Poslediplomskoj školi Instituta. Od 1980. godine do 1992. radio u Predsedništvu SFRJ pretežno kao savetnik Predsedništva i rukovodilac Službe Predsedništva za društveno-ekonomska pitanja. Od 1992. godine radio u Generalnom sekretarijatu Vlade SRJ, kao savezni savetnik. Objavio više radova u zemlji i inostranstvom. Odlikovan Ordenom rada sa zlatnim vencem.
milan_zivkovic 12. Mr Milanu Živkoviću – nagradu za doprinos razvoju instituta sarađivao sa IEN od 1961-1974 i 1977-1996. godine. Predavao predmet Matematika i Linearno programiranje na Poslediplomskoj školi IEN. Bavio se proučavanjem problematike planiranja, metoda matematičkog programiranja i generalno uvođenje kvantitativnim metoda u oblast ekonomskih istraživanja. Boravio na više stručnih usavršavanja u SAD, na prestižnih univerzitetima Stanford i University of Southern California at LA. Dugni niz godina obavljao dužnost rukovodioca IT sektora, gde je zaslužan za razvoj i primenu informatike u ekonomskim istraživanjima i analizama.
gordana_vukotic 13. Mr Gordani Vukotić-Cotič – nagrada za doprinos razvoju instituta iako tako ne izgleda ima najduži radni staž od svih trenutno zaposlenih na Institutu. Sarađivala na izvođenju nastave na Poslediplomskoj školi IEN na predmetu Ekonometrija a sada na BBA na predmetu Makroekonomija. Izuzetno vredna, požrtvovana, jedan od najboljih istraživača Instituta, angažovana na više desetina projekata. Boravila i sarađivala sa više međunarodnih institucija, uključujući Svetsku banku, Međunarodni monetarni fond, Univerzitetete u Njujorku, Floridi, Oksfordu, itd.
zorica_bozic 14. Zorici Božić – nagradu za doprinos razvoju instituta koja u Institutu radi od 1990. godine kao operater statističar u IT sektoru. U svom radu uređuje web sajtove Instituta i Beogradske bankarske akademije, vrši kompjuterski prelom knjiga, časopisa i projekata, dizajnira i grafički obrađuje propagandni materijal i asistira u održavanju računarske mreže. Bez nje i njenog rada Institut ne bi imao imidž kakav danas ima.