Prezentacija kompanije Bankárképző

Dana, 4.12.2008. godine u okviru proslave jubileja IEN održana je prezentacija kompanije Bankárképző - International Training Center for Bankers (ITCB) iz Budimpešte. Nakon prezentacije u prostorijama IEN održan je radni sastanak na kome se razgovaralo o mogućim modalitetima saradnje IEN, BBA i Bankárképző-a.

ITCB je vodeća mađarska kompanija za konsalting, obuku i istraživanja u oblasti bankarstva.

dec4_prezen_bankarkepzo1 dec4_prezen_bankarkepzo2

dec4_prezen_bankarkepzo3