Poseta i stručno usavršavanje prof. Erića Univerzitetu u Nici

U nastavku zajedničke saradnje između IEN/BBA i Univerziteta u Nici u periodu od 23. juna do 4. jula 2008. godine direktor IEN prof. dr Dejan Erić boravio je u Nici.

jun23_eric_nica2

Tokom posete direktor je informisao francuske partnere o aktivnostima na proslavi jubileja 50 godina IEN i radu saradnika IEN na zajedničkom projektu "Pavle Savić". Takođe, u susretu sa učesnicima projekta sa francuske strane direktor Erić se upoznao sa nastavkom istraživanja francuskih kolega.

jun23_eric_nica1