Други састанак партнера на пројекту VISITUS (HR_RS87)

interreg ipacbc

У оквиру пројекта INTERREG IPA – CBC Croatia – Serbia "Обогаћивање туристичке понуде за слепа и слабовида лица - VISITUS", дана 3.10.2017. године у Даљу, Хрватска одржан је састанак пројектног тима.

Детаљније >>>

 

Први састанак партнера на пројекту VISITUS (HR_RS87)

interreg ipacbc

Дана 13.09.2017. је одржан први састанак партнера на пројекту VISITUS (HR_RS87) који се реализује у склопу програма Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2014-2020. Састанку су присуствовали представници Опћине Ердут из Хрватска, Града Сомбора и Института економских наука. На састанку су размотрене пројектне активности које су реализована у периоду од 15.06.2017.

Детаљније >>>

 

Oтворени дан института Србије

znak

 

Interreg IPA Програм прекограничне сарадње Србија - Хрватска 2014-2020.

project

У априлу 2017. године, Заједнички одбор за праћење (Joint Monitoring Committee) Interreg IPA програма прекограничне сарадње Србија-Хрватска за период 2014-2020. године одобрио је за финансирање пројекат Института економских наука под називом Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Пројекат VISITUS један је од 24 пројекта одобрених за финансирање од укупно 127 пројектних предлога пристиглих у оквиру Првог пројектног позива за период 2014.-2020, један од 6 прихваћених у оквиру Приоритетне области 3 - Допринос развоју туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Детаљније >>>

 

 

Студија

studija

Институт економских наука у сарадњи са Институтом за економику пољопривреде је објавио студију за потребе Владе Србије, Канцеларије за европске интеграције: "Анализа правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процена економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта и препоруке за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну примену".

Преузмите Студију >>>

 

 

pravci

IEN publikovao je monografiju „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji“. Monografija je rezultat rada više autora i predstavlja sintezu ključnih ekonomskih i društvenih pitanja izuzetno aktuelne problematike. Istraživanja saopštena u ovoj monografiji imala su za cilj da unaprede naučna saznanja za poboljšanje postojećeg stanja ekonomije Srbije, i da budu od šireg društvenog, kako naučnog, tako i praktičnog značaja za veći broj korisnika. Urednici ove monografije se nadaju da će predstavljena publikacija podstaći snažan interes u naučnoj i stručnoj javnosti za dalja istraživanja ove izuzetno značajne i aktuelne teme. Monografija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru dva projekta: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (šifra: OI 179015) i Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (šifra: III 47009), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Нови часопис Национална мрежа средњих предузећа у Републици Србији

nmsp_korica

Публикован је први број новог часописа "Национална мрежа средњих предузећа у Републици Србији" који издаје Институт.
Часопис ће излазити једанпут годишње на српском језику.

Преузмите први број >>>

 

 

 

 

Aкредитација Института

ien akreditovan

Дана, 3.11.2015. године Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку којом се акредитује Институт економских наука у Београду, Змај Јовина 12, као научни институт - установа у области друштвених наука – економија, за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане Законом о научноистраживачкој делатности.

Oдлука >>>

Национални конвент

Национални конвент о Европској унији (НКЕУ) представља платформу која у име цивилног друштва окупља радне групе које покривају целину преговарачког процеса са задатком да у директној комуникацији са државним експертским тимовима помогну и унапреде националну позицију у преговарачком процесу приступања Србије Европској унији, али и да заштите јавни и општедруштвени интерес, као и да контролишу испуњеност онога на шта се преговарачким процесом обавезујемо према ЕУ. Руководиоци Радних група НКЕУ из редова ИЕН су др Марко Маловић и ма Александар Здравковић. Дeтаљније >>>