Upravni odbor

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-146115/2014 od 20.11.2014. godine, dana 8.12.2014. godine održana je konstitutivna sednica novog Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka.

Novi saziv čine:

  1. prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik UO,
  2. dr Ivana Domazet, viši naučni saradnik, IEN, zamenik predsednika UO,
  3. prof. dr Mihailo Crnobrnja, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd, član,
  4. prof. dr Miljojko Bazić, Univerzitet Megatrend, Beograd, član,
  5. doc. dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član,
  6. dr Vesna Aleksić, vanredni profesor, IEN, član.
  7. dr Marko Malović, naučni saradnik, IEN, član.